Kriterier for design af album

TILLYKKE

Vi er nu nået til det punkt, hvor bryllupsalbummet skal designes – alle forberedelser til fotografering og de mange festlige timer kulminerer nu i en skøn række af billeder, og i denne fantastiske designproces, hvor jeres album bliver til. 
Vær opmærksom på, at for at albummet opnår den rette kvalitet, er det vigtigt vi arbejder sammen inden for en række kriterier. Herunder finder I først og fremmest kriterierne for design af albummet, samt en formular til indsendelse af billednumre.

Kriterier for design af album

VÆR OPMÆRKSOM PÅ, AT FOR AT ALBUMMET OPNÅR DEN RETTE KVALITET, ER DET VIGTIGT VI ARBEJDER SAMMEN INDEN FOR DISSE RETNINGSLINIER: 

  1. Jeg (mickoutzen.dk) designer albums i historiefortællerformat, og hvert album må opretholde et højt niveau af design og integritet. Hver dobbeltside har dets eget tema og udseende baseret på historien i hele bogen. Jeg (mickoutzen.dk) laver ikke billedbøger.
  2. Billeder på en dobbeltside kan erstattes (inden for rimelighedens grænser), men skal være fra samme tidspunkt på dagen, og passe hensigtsmæssigt ind i designet og den generelle fortælling i albummet.
  3. I kan tilføje eller fjerne dobbeltsider, men ikke kombinere dem (jfr. pkt. 1). Hvis I ønsker at tilføje billeder der ikke er præsenteret i det oprindelige design, så kan de tilføjes på en ny dobbeltside, og på den måde indarbejdes i albummet.
  4. Før vi starter designprocessen på albummet bedes I indsende jeres ”likes” og favoritter vha. formularen ”Udvælgelse af billeder til albummet”, som I finder herunder.
  5. Jeres billedeudvælgelse vil blive brugt som en retningslinie og der arbejdes på at få så mange som muligt med i albummet, så længe albummets design, ide og fortælling opretholdes. Billeder der ikke ligger indenfor jeres favoritter vil blive brugt til at færdiggøre fortællingen.
  6. Efter den indledende præsentation af albummet er I velkomne til at udskifte billeder vha. formularen ”Udvælgelse af billeder til albummet” (se herunder, for nærmere information om ændringer af albummet).
  7. Antallet af billeder pr. dobbeltside ligger ca. på 3-5 (nogle har kun 1, hvor andre har adskillige). Denne formel opretholder et rent og effektfuldt album, hvor øjet ikke trættes af at kigge på ensformige sider, men der tages højde for at der findes “travle” sider med mange billeder og “wow” sider, med kun et enkelt.
  8. Det er oftest små forskelle på billeder der gør om et billede er brugbart, derfor er det ikke sikkert, at ét billede kan skiftes med et andet, hvor der f.eks. kigges i kameraet i stedet for væk fra kameraet, da det vil miste sin gennemslagskraft.

Ændringer af albummet

Jeg (mickoutzen.dk) vil designe og præsentere det unikke album udfra det antal dobbeltsider I har ønsket. Jeg (mickoutzen.dk) vil lave en anbefaling på størrelsen på jeres album ud fra jeres bryllupsdag. Små albums (under 20 dobbeltsider) får som oftest ikke alle aspekter med fra dagen.
I må udskifte billeder og bytte om på billedenumrene så længe billederne er konsistente med design, ide og fortælling. Jeg (mickoutzen.dk) vil indarbejde jeres billedeudskiftninger uden yderligere fakturering. At udskifte billeder inkluderer ikke et redesign af albumlayoutet, men I er velkomne til at købe ekstra ændringer af albummet efter den første runde af ændringer, til 250/time. Alle billedeudskiftninger skal laves vha. formularen herunder.

Endeligt gennemsyn og godkendelse bør ske ved personligt fremmøde hos mickoutzen.dk.

Udvælgelse af billeder til albummet 

Brug formularen herunder til udvælgelse af billeder til albummet.

Albummets retning.

Jeg anbefaler Panorama, da det giver nogle fantastiske dobbeltsider
Panorama (anbefales) / LiggendeKvadratisk

Størrelse på album

30 cm. (30/40 cm. på længste led)25 cm. (25/35 cm. på længste led)20 cm. (20/30 cm. på længste led)

HERUNDER ER 7 KATEGORIER, SOM UDGANGSPUNKT FOR JERES UDVÆLGELSE AF BILLEDER TIL ALBUMMET.

TIL HVER KATEGORI KAN I VÆLGE 3 FAVORITTER, SOM FREDES I ALBUMMET, OG 10 FAVORITTER, DER BRUGES SOM OMDREJNINGSPUNKT FOR HISTORIERNE I ALBUMMET.

Endelig godkendelse

Vi godkender vores udvælgelse af billeder til albummet, og accepterer kriterierne for design af album i afsnittet herover.